Samaritaan

Omroeper op die lug
November 3, 2016
Adverteer
November 3, 2016
Show all

Samaritaan

Die Samaritaan.

‘n Ontwerp met kunswerk moet die blad vergesel. Dalk iets wat direk verwys na die Bybelse Samaritaan.  Enige Voorstelle?

Luk 10:27  En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

Luk 10:28  Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe.

Luk 10:29  Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste?

Luk 10:30  En Jesus antwoord en sê: ‘n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jérigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê.

Luk 10:31  En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.

Luk 10:32  En net so het ook ‘n Leviet by dié plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan.

Luk 10:33  Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,

Luk 10:34  en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg.

Luk 10:35  En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom.

Luk 10:36  Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?

Luk 10:37  En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.

Die doel van hierdie blad “Die Samaritaan” is om die opdrag van Jesus aan die wetsgeleerde wat hom probeer vasvra het uit te voer.

Deur die radio en ander sosiale media het ons die geleentheid om ʼn baie spesifieke boodskap by ons luisteraars en lesers uit te kry en hulle die geleentheid onder die leiding van die Heilige Gees te gee om betrokke te raak in mense se lewens.

Daar is egter soveel versoeke met net soveel verskillende behoeftes dat dit bykans onmoontlik is om alles oor die radio en selfs sosiale media te hanteer en effektief onder luisteraars en lesers se aandag te bring.

Die blad “Die Samaritaan”  lê binne Kanaal 7 se webblad en kan bykans onbeperk gebruik word om behoeftes te stel en te getuig van uitkoms wat ontvang is. Op hierdie blad is daar foto’s briewe en watter ondersteunings dokumente ook al benodig mag word.

“Die Samaritaan”  sal gereeld op datum gehou word en spesifieke riglyne bepaal die  tydsduur en tipes inligting wat geplaas word.

‘n Plasing sal bv. net een maand op die blad bly. Indien daar nie n spesifieke versoek ontvang word om dit langer te laat opbly of weer geplaas te word nie sal dit permanent verwyder word.

Alle behoeftes moet aan ʼn erkende organisasie of geregistreerde trust gekoppel wees. Individue wat bloot hulp nodig het sal nie op hierdie blad verskyn.

Kanaal 7 sal op al die verskillende platvorms ʼn vaste advertensie dra wat die blad promoveer met verwysings na nuwe items en terugvoer wat ontvangs word.

Voorbeeld:

Hallo Stefan 

Gert Engelbrecht, het ‘n rugoperasie op 18 Maart 2016 in ‘n Mediclinic in Durbanville gehad. Dit was die 7de rugoperasie en hierdie keer was dit ‘n sukses, maar op 8 April is hy in intensief opgeem as gevolg van infeksie. Die longe het plat geval, die hart het 4 keer gaan staan en hy is nou verlam. Hy kan net sy kop draai.  Hy is op 31 Augustus oorgeplaas na Windhoek se Lady Pohamba hospitaal se intensiewe eenheid. 

Die Bankmed mediese skema waaraan Gert se vrou Ina behoort het N$ 2 miljoen se onkostes gedek maar Bankmed was so tegemoetkomend dat hulle tot by N$ 3 miljoen se onkostes betaal het. Daar is egter nog N$ 1.5 miljoen se rekeninge uitstaande en die bedrag word daagliks groter met 10 duisend dollar vir die intensiewe sorg. As gevolg van die baie operasies tot dusver is Gert se pensioen- en spaargeld al uitgeput. Ina se ma en ek het al N$ 150 duisend uit ons eie sakke betaal net om die daaglikse holspitaalfooie te betaal, maar die uitstaande rekeninge van N$ 1.5 miljoen staan nog.

Flip Nortje, die Streeksbestuurder van die Suide se FNB banke, is gesetel in Mariental se FNB bank en ken vir Ina en Gert. Ina het 19 jaar in die Marientaltak gewerk en Flip wil hulle finansieel bystaan deur ‘n hulpfonds te stig en funksies te reël in Mariental om geld in te samel. Flip sal self ook ‘n brief aan julle skryf in hierdie verband om die saak amptelik te bevestig vir julle raad. 

Groetnis

Frikkie Engelbrecht

Tel 23 2387 

Sel 081 329 1317

Foto’s en ander relevante inligting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *