PROJEKTE

Kanaal 7 Projekte

E-Book

E-Book Reader

Radiothon Hulpfonds


24 April 2017
Liewe Senderkomitee
Kanaal 7 het in beginsel besluit om 2016 Radiothon se tiende aan te wend om
mense wat `n natuur ramp beleef, te help om die ramp te oorkom. Daar is verder
besluit om die klem te laat val op die droogte wat gedurende 2016 `n hoogtepunt
bereik het en sover moontlik binne die Landbou sektor.
Die hulpfonds is reeds aangewend om N$45 000 by te dra tot die hulp projek wat
ons in Uis ondersteun het om die totale Uis gemeenskap van water te voorsien.
Tydens hierdie projek het ander donateurs N$65 000 bygedra saam met Kanaal 7
om `n totaal van 440 000 liter water aan te ry vir menslike gebruik oor `n tydperk van
2 maande toe die boorgate in die Omaruru rivier bedding begin opdroog het.
Die administratiewe strukturering en beplanning van so `n nasionale fonds het meer
tyd en werk geverg as wat ons aanvanklik beplan het, maar ons is nou gereed om
die fonds in werking te stel.

Die komitee lede: Mnr. Neal van den Berg (K7 Besturende Direkteur), Mnr. Stefan Saayman (K7 Algemene Bestuurder), Mnr.
Beatus Nehoya (K7 Direkteur), Me. Annette Steyn (Boer), Mnr. Fouche Brand (Capricorn).

Die bedrag geld in die fonds is uiteraard beperk en daarom wil ons die
Senderkomitees se hulp vra om mense te identifiseer wat hulp nodig het.

Die volgende kriteria behoort gebruik te word om potensiële begunstigdes te identifiseer:
– Potensiële begunstigdes se omstandighede moet sodanig wees dat hulp
dringend nodig is.
– Die nood moet van so `n aard wees dat dit die genomineerdes se basiese
voortbestaan bedreig en die hulp hulle sal help om onmiddelike uidagings te oorkom.
– Hulp gaan nie in die vorm van geld wees nie. Die hulpfonds geld moet gebruik word om hulpmiddels te koop, bv. Voer, gereedskap, ens.
– Daar is geen voorskrifte ten opsigte van genomineerdes se ras en/of taal herkoms nie.
Die Senderkomitee sal vir Kanaal 7 help met die proses.
– Die Senderkomitee identifiseer drie mense/families in hulle omgewing wat sodanige hulp benodig. Die senderkomitee maak skryf `n kort motivering vir elke nominasie en stuur die in na Kanaal 7.
– Die Fonds Komitee sal alle nominasies evalueer en meer inligting aanvra waar nodig.
– Dit is uiters belangrik om daarop te let dat alle nominasies beslis nie gehelp sal word nie en daarom moet hierdie proses baie vertroulik hanteer word. Die
Komitee sal die meriete van elke nominasie noukeurig evalueer en begunstigdes daarvolgens identifiseer. Die komitee se besluit sal finaal wees en nie oop vir bespreking nie.
– Wanneer die begunstigdes identifiseer is en die hulp “implimenteer” word kan die Senderkomitee verder help deur by die plaaslike leweransier waar die hulpmiddels aangekoop word, te beding vir `n spesiale prys en/of gepaardgaande donasie om die K7 hulp te “rek” indien en sover moontlik.

Alle nominasies moet asseblief voor 31 Mei 2017 ingedien wees by Kanaal 7. Die mikpunt is om voor einde Junie alle begunstigdes te help.

Senderkomitees is baie welkom om enige navrae by Kanaal 7 in te dien.

Baie dankie vir julle hulp, wysheid en ondersteuning om hierdie projek suksesvol deur te voer.

Groete en seënwense.

Neal van den Berg
Direkteur