VRAE EN ANTWOORDE

Kanaal 7 Vrae en antwoorde

Wat is die oorsprong van Kanaal 7?
Kanaal 7 was aanvanklik radiostasie van Media vir Christus. Die eerste uitsendings van  Kanaal 7 het plaasgevind op 6 Desember 1993.

Die stasie is gestig om inwoners van Namibië  met die Evangelie van Jesus te bereik in  aanvulling van die werk van Media vir Christus.

Wie en wat is Media vir Christus?
Media vir Christus is in 1982 gestig deur Neal van den Berg en Tokkie van Vuuren.

Media vir Christus is ʼn uitvloeisel van die werk wat gedoen is, eers onder die naam van Trans Wêreld Radio en later TWR RSA. Toe Radio kansel in Suid Afrika gestig is, was die leiding van die Here om Media vir Christus te stig.

Waarom is die Organisasie gestig?
Die doel van MvC / Kanaal 7 is om die Evangelie van Jesus Christus deur die moderne media te verkondig. Daar is ʼn duidelike behoefte aan ‘n media organisasie wat vanuit ‘n Christen perspektief die hele behoefte van die luisteraars kan aanspreek.

Waarom nie net Christelike musiek en boodskappe nie?
Dit is belangrik om luisteraars voortdurend by die stasie ingeskakel te  hou. Navorsing het bewys dat luisteraars, ook Christen luisteraars, ‘n  behoefte het aan die jongste nuus, sport gebeure, daaglikse aktualiteit  en ʼn verskeidenheid musiek anders as net Christelike musiek.
Dit  sou vir Kanaal 7 onaanvaarbaar wees om ʼn stasie daar te stel waarop  mense slegs inskakel wanneer hulle ʼn behoefte het aan ʼn Christelike   boodskap of musiek.
Kanaal 7 glo dat die effektiwiteit groter is indien daar ‘n professionele  radiostasie gevestig word vanwaar ʼn platvorm geskep word om die  Christen boodskap uit te dra. Kanaal 7  probeer nie om ʼn kerk of enige  iets anders te wees as slegs ‘n radiostasie nie.

Waarom nie meer preke en getuienisse deur die dag nie?
Navorsing het bewys dat ʼn baie klein hoeveelheid van ons luisteraars lang tye  onafgebroke voor die radio kan deurbring of intens kan aandag gee aan langer boodskappe en getuienisse. Daarom word langer boodskappe en  getuienisse eerder deur die dag geadverteer en saans uitgesaai.

Hoe word MvC / Kanaal 7 bestuur?
MvC is geregistreer onder die Maatskappye Wet as ʼn artikel 21 Maatskappy.  Met ander woorde ʼn Maatskappy sonder winsbejag. Die Maatskappy word beheer deur ʼn Raad van 8 Direkteure wat deur bestaande Direkteure op uitnodiging aansluit. Die dag tot dag sake word deur ʼn Bestuur en  Besturende Direkteur hanteer.

Hoe word finansiële aspekte gekontroleer?
Die Maatskappye Wet bepaal dat daar behoorlike finansiële bestuur sal   plaasvind en dat alle finansiële dokumentasie en transaksies jaarliks   geouditeer word. Die huidige Ouditeure is PKF.

Hoe word MvC / Kanaal 7 gefinansier?
Daar is 2 hoofbronne van inkomste naamlik donasies en advertensies.   Donasies kan opgedeel word in 2 afdelings naamlik maandelikse Debietorders of ligdraers en donasies waarvan die jaarlikse Radiothon een van die belangrikste projekte is. Advertensies kan opgedeel word in advertensieflitse en borgskappe.

Watter verbintenisse het MvC / Kanaal 7 met buitelandse organisasies?
Hoewel daar in die verlede organisasies was wat bydraes gemaak het tot die  instandhouding van die organisasie, het MvC / Kanaal 7 geen verbintenis   met enige buitelandse organisasie of kerk nie.

Wat kos dit om die organisasie op die lug te hou?
16 Miljoen Namibiese Dollar per jaar.

Hoe bepaal Kanaal 7 waar nuwe senders opgerig word?
Die gemeenskap van ‘n sekere dorp besluit of daar ‘n behoefte is aan ‘n Kanaal 7 sender, dan word daar ‘n  komitee saamgestel wat die  organisasie  doen en fondse insamel. Na ‘n tegniese inspeksie en  beplanning word die plek bepaal. Sodra die nodige fondse en wetlike  aspekte afgehandel is,  kan ‘n sender opgerig word.
Waarom word daar nou in Ovambo uitgesaai:

Die Ovambo bevolking maak bykans 50% van die Namibiese bevolking uit. Daar  word bykans geen Evangelie aan hulle uitgesaai nie. Indien daar in gedagte gehou wat die invloed van hierdie een bevolkingsgroep in Namibië is en ons is ernstig met die verkondiging van die Evangelie, is daar  geen ander alternatief as om dringend hierdie behoefte aan te spreek in  opdrag van die Woord van God nie.

Wat is Connected Rhythm?

Connected Rhythm is ʼn Internet tiener media bediening wat deur K7 Media Netwerk vir Christus bedryf word. Daar word meestal van tieners gebruik gemaak om uit te saai.

Wat is K7Clips?

K7Clips is die Video en beeld bedoeling van Kanaal 7 Media Netwerk vir Christus. Dit bestaan uit ʼn groeiende Videoteek wat daagliks beskikbaar is. Verskillende afdelings bestaan uit Christen boodskappe in verskillende tale oor ʼn verskeidenheid onderwerpe. N Volgende afdeling sluit dag tot dag opleiding en opvoedings onderwerpe in en dan is daar is ook ʼn afdeling net musiek en ook ʼn afdeling met nuusgebeure.