MISSIE

Missie

Die missie van Kanaal 7 is:

  • Kanaal 7 is ‘n betroubare, toonaangewende Christelike uitsaaidiens wat in die soeke na die Koninkryk van God die boodskap van hoop deur Jesus Christus uitdra na gelowiges en nie-gelowiges oral in die wêreld via interaktiewe media.
  • “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee” Matteus 6:33

Waardes

  • Jesus Christus is ons hoogste gesag
  • Nie beperk deur kerkgrense nie
  • Samehorige Span
  • Rentmeesterskap
  • Toegewy
  • Uitnemend
  • Integriteit
  • Omgee

Read English Version here