VISIE

  1. Visie
Om siele vir Christus te wen deur die moderne media.
  1. Vision
To win Souls for Christ through modern media.